• Yurtiçi ve yurtdışı çalışma izni başvurusu nedir?

Yurtiçi başvuru; ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir.

Yurtdışı başvuru; yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir.

 • Çalışma izni uzatma başvurusu nedir ve ne zaman yapılabilir?

Uzatma başvurusu için bakanlığımızca verilmiş mevcut bir çalışma izninin olması gerekmektedir. Çalışma izni süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

 • Yabancı çocuk bakıcısı ve hasta bakıcısı için gerekli şartlar nelerdir?

Yabancı çocuk bakıcı çalıştıracak olan işverenin öncelikle, 15 yaşından küçük çocuğunun bulunması gerekmektedir. Yabancı hasta bakıcı çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu yaşlılık, engellilik, doktor raporu vb evraklar ile ispat etmesi gerekmektedir.  İlaveten, işverenin neden yabancı uyruklu çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü olduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. 

 • Uzatma başvurusu ne kadarlık süre için yapılabilir?

Uzatma başvurusu aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir. Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

 • Çalışma izni için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam zorunluluğu var mıdır?

Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Bu zorunluluk geçici koruma kapsamındaki izinlerde en az 10 kişidir. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Hiç Türk uyruklu çalışanı bulunmayan yerlere de en fazla geçici koruma kapsamında 1 Suriye vatandaşı çalıştırmaya izin verilebilir.

 • Geçici Koruma kapsamında başvuru şartları nelerdir?

Yabancı işçi, Geçici koruma kimlik belgesi ve yabancı kimlik numarasına sahip olmalıdır. Yabancı kişi ise en az 6 aylık geçici koruma süresini doldurmuş olmalıdır.

 • Çalışma izni için başvuru yapılan şirket ortağının izin alma şartları nelerdir?

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

 • Yabancı işçi için ödenecek ücretler başvuru öncesinde nasıl belirlenmektedir?

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınarak en düşük ücretler belirlenmektedir.

 • Sadece Türk Vatandaşlarının çalışabileceği yabancıların çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler var mı?

Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. Eczacılık. Veterinerlik. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük. Avukatlık. Noterlik. Özel güvenlik görevlisi. Gümrük müşavirliği. Turist rehberliği. Kara suları dahilinde avcılık, dalgıçlık, kaptanlık vb.

 • Çalışma izni onayı sonrasında yapmamız gereken neler var?

Çalışma izin harçları yatırıldıktan sonra işveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır. Ödenecek prim tutarı en az Bakanlığa bildirilen ve sözleşmede yer alan ücret tutarı kadar olmalıdır.

Comments are closed.

İletişime Geçin


  Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Cad. Galaxy 1 İş Merkezi No:83-C Zeytinburnu İstanbul

  Copyright @ 2020 Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.